Arbejdsområder

Blik, Tag og facade

Alt inden for blikkenslager-arbejde i zink og kobber m.m. Tagrender, nedløb, skotrender, kviste, skiffertage samt falsearbejde etc. Indenfor disse områder er vi den professionelle mod- og medspiller mellem arkitekter, bygherrer, offentlige institutioner m.m.

 

Ventilation

Alt inden for ventilation, små og store anlæg. Varmegenindvinding, udsugning, indblæsning og meget mere.

 

Ventilation er et af de områder, der har udviklet sig meget i de senere år. Også i fremtiden vil stadig større krav præge udviklingen mod et sundere indeklima i både erhvervs- og boligbyggeri. Dette vil for os stå højst på dagsordenen at følge denne udvikling.

 

VVS

Alt inden for vand, varme og sanitet. Hvor vand og varme ligesom ventilationsdelen er under stor udvikling med henblik på energi-rigtige installationer. Inden for disse områder kan der ligge store besparelser, og der vil her også stå højest på dagsordenen at følge udviklingen, så vi kan være på forkant med de rigtige løsninger.

 

Mathias Hendes Eftf. aps · Søstvej 21 · 6200 Aabenraa · 7462 3760 · info@math-hendes.dk